THIẾT KẾ

HIỆN ĐẠI – ĐẲNG CẤP

SWITCH

NÚT BẤM CƠ HỌC BẤT TỬ

KẾT NỐI

USB TYPE C ĐỈNH CAO